01.12.2005

עצה מעשית
אם תרצה להגיע לאנשהוא,
להתכרבל בלי די לא תוכל.
ראשך הוצא אט-אט,
גע בפיך, חוש את הרגב,
אז פתח מחוש אחד,
והסתכל סביבך:
האם זה בטוח? עתה הוצא רגל
ופתח מחוש שני;
קדימה זחל.

אל תמהר לעלות על עלה
הנח על המסילה;
בחן אותו בתשומת-לב
במחושיך תחילה
ורק אז, בפיך.
לעולם אל תיתן אמונך
במראה ירוק, מלבלב.
קונכיתך לעולם אל תיטוש
מאיזו סיבה שתבוא.
תמיד תצטרך מחבוא
לפעמים,
וזכור עונת-היובש.
היה זהיר לחזות תבוסה
ולמקלט פנה במנוסה.
לא תמיד תחמוק מכאב;
פציעה בלתי-נמנעת.
אך יש הרבה להתלהב
ויתור לא יעלה על דעת.
ריח הגשם שוטף האבק
הבוץ העשיר למגע;
ניגונו של גבעול החיטה הדק
ניצן של רכות ענוגה.
אז קח סיכון, צא לדרכים
אל תשב במחשכים.
כי כל עוד אתה חש,
אתה כאן, אתה ממש.


תגי(ו)ת: , ,