יום שני, מרץ 5th, 2007

גלים לידידי

ממעמקי הערפל בוקעת צעקה. זו שריקתו של גוף נופל בטרם המכה. כשהעולם מציף אותך מכה גלים-גלים, ואין נתיב בחשכה – אבדו גם הכללים,  

אין תגובות » - תחת הנושאים החיים על הקשת מאת